วันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2557

เรียนจนจบภาคเรียนที่ 1/2557 แล้ว ได้ความรู้และประสบการณ์ ดังนี้
1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
- การทำงานให้ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบในการทำงาน 
2.ด้านความรู้
- ได้เรียนรู้การออกแบบตามหลักเกณฑ์ที่ถูกต้อง การสร้างกรอบความคิดวางแผนก่อนออกแบบ
- การร่างแบบหรือสเก็ตก่อนทำงาน มีความรู้ทักษะด้านโปรแกรมที่หลากหลายกับการออกแบบ
3.ด้านปัญญา
- ได้พัฒนาสมองให้มีวิธีการคิดอย่างมีขั้นตอน มีเหตุมีผล ที่สอดคล้องกับสิ่งที่จะทำ
4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
- ทำให้เรามีทักษะของการใช้โปรแกรม ทักษะการสร้างกรอบความคิด และทักษะการทำงานเป็นกลุ่ม
5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
-ได้ทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อความสะดวกและง่ายต่อการทำงานมากยิ่งขึ้น
6.ด้านทักษะวิชาชีพ
- การได้ลงพื้นที่รู้ถึงการผลิตและเเหล่งวัตถุดิบในการใช้ได้รู้เรื่องการทำงานวิสาหกิจชุมชน
7.นางสาวสุภาวดี เยี่ยมสมุทร รหัสนักศึกษา5511302704 กลุ่มเรียน 101
Blogspot :http://artd3302-supavadee.blogspot.com/
โดยได้เผยแพร่ออนไลน์เป็นหนังสือออนไลน์ไว้ที่เว็บไซต์ทีhttp://issuu.com

วันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557


ผลการออกแบบและพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์
รายงานเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้และปฎิบัติงานในรายวิชาการออกแบบกราฟฟิกบนบรรจุภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ "ภาดี"


รายงานสรุปผลการออกแบบและพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์
รายงานเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้และปฎิบัติงานในรายวิชาการออกแบบกราฟฟิกบนบรรจุภัณฑ์
ออกแบบชุดบำรุงเส้นผม โดยนางสาวสุภาวดี เยี่ยมสมุทร รหัสนักศึกษา 5511302704
วิชาการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ ARTD3302 สามารถเข้าดูได้ http://issuu.com/


วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ในห้องเรียนมีการสอบออนไลน์ในระบบเวลาสอบ 20 นาทีต้องตรงต่อเวลาเพราะการที่เราส่งข้อมสอบไม่ทันจะทำให้เราโดนตัดสิทธิ์เพราะเวลาในระบบจะกำหนดไว้ว่าต้อง 20 นาทีในการส่งข้อสอบวิชาการออกแบบกราฟฟิกบนบรรจุภัณฑ์อาจารย์ได้อธิบายชี้แจงก่อนสอบว่าควรเตียมตัวอย่างไรในการเข้าสอบเช็คความพร้อมของนักศึกษาอุปกรณ์ในการเข้าสอบเข้าสู้ระบบที่ได้สมัครไว้เตรียมตัวสอบได้พอสอบเสร็จก็ได้ไปแจ้งคะแนนกับอาจาร์ผู้สอนเพื่อที่จะได้ใส่คะแนนให้กับนักศึกษาสามารถเข้าสอบได้ที่แหล่งที่มาเว็บไซด์http://www.clarolinethai.info/

ได้มีการสอบปฎิบัติในชั้นเรียนโดยมีเวลา 2.30 ชม. โดยที่อาจารย์จะมีโจทย์ให้นักศึกษาโดยแชร์ข้อมสอบให้นักศึกษาเข้าไปอ่านและทำความเข้าใจกับการสอบสอบเกี่ยวกับข้าวโชติกาโดยให้ออกแบบ
แบรนด์และฉลากบรรจุภัณ์โดยที่อาจารย์ได้กำหนดไว้หมดแล้ว
วันพุธที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

สรุปผลการศึกษาครั้งที่ 13 ( 17 พฤศจิกายน 2557 )

อธิบายคอนเซปให้สอดคล้องกับงานที่เราออกแบบการสร้างสรรค์งานให้มีจุดเด่นสิ่งที่ต้องการจะสื่อให้กับลูกค้าต้องชัดเจนการขนส่งสินค้าเราเป็นโครงการสุขภาพและความงานสีควรไปในแนวเดียวกันสีต้องมีความหมายคิดตรีมในการทำงานเป็นแบบเซต Approach การเอาใจใส่ดึงงานที่จะทำให้มีเรื่องราว เช่นภาพประกอบ แนวความคิด ที่มา การสร้างเรื่องราวให้ทันสมัยตามยุคการDesignคิดโคร้งสร้าง สร้างเครื่องจักร บรรจุภัณฑ์จะตามมาเพื่อเพิ่มยอดขายให้กับสินค้า
การแปลสรุปข่าวของเพื่อนๆเเละตนเอง
ข่าวที่1เรื่องเฟลิกซ์ Durichen 
ด้วยผิวกระดาษที่เราต้องการที่จะสร้างแรงบันดาลใจความคิดสร้างสรรค์ที่โดดเด่นในลูกค้าของเราออกแบบบรรจุภัณฑ์และผู้ผลิตเช่นเดียวกับที่แบรนด์หรูหรา เรารักทุกการสนทนาใหม่ ๆ เกี่ยวกับการปรับแต่งเอกสาร ในฐานะที่เป็นองค์กรอุตสาหกรรมเรามีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีลูกค้าของเราที่ดีตัวเลือกมากมายสำหรับรายบุคคลและความยืดหยุ่นที่โดดเด่น


ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่นี่  http://www.packagingoftheworld.com/2014/07/

ข่าวที่2เรื่องToronto
มีภาพประกอบของสุนัขเเต่ละขนาดเเต่ละไซต์ มีการตัดหรือเจาะบรรจุภัณฑ์เป็นปากของสุนัขในเเต่ละตัว เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถมองเห็น ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ด้านใน เพื่อให้ดูคล้ายกับ "ฟัน" สีขาวของสุนัข ส่วนตรงหูด้านซ้ายของสุนัข ทำเป็นลิ้นหรือปีก ปิด-เปิด เพื่อไสลด์หรือเท เเท่งสติ๊ก ออกมาได้ทีละชิ้นตามช่วงเวลา แทนการหยิบหรือเทใส่มือเจ้าของเป็นการออกแบบกราฟฟิกที่ดูน่าสนใจและมีความแปลกใหม่ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่นี่http://www.packdesign.org

ข่าวที่3เรื่องMOOGOO
โครงการเริ่มมีการพัฒนาแบรนด์ หมู่ - เป็นเสียงวัวสารที่หนา - มาจากเหนอะหนะซึ่งเป็นส่วนที่เป็นน้ำเชื่อม ด้วยชื่อแบรนด์ตัดสินใจที่เราย้ายไปอยู่ที่ขั้นตอนการสร้างภาพแบรนด์และการพัฒนาตัวละครของแบรนด์ของความสุขซุปเปอร์วัวในการสื่อสารคำมั่นสัญญาของแบรนด์ไปยังเป้าหมายศึกษาเพิ่มเติมได้ที่นี่http://www.backbonebranding.com


ข่าวที่ 4 เรื่องZombís
ซอมบี้เป็นแบรนด์ของไอศครีมแช่แข็งที่สร้างให้ดูเหมือนกิน "สมอง"ของซอมบี้.ออกแบบโดย Brandenburg(แบรนเดนเบิร์ก) ผู้ผลิตไอซ์แลนด์ไอศครีมนี้สร้างซอมบี้โดยการสรรหาแบบ 24 แบบจาทั่วประเทศไอซ์แลนด์ มาทำซอมบี้โดยที่จะสร้างตัวละครให้บุคลิกแต่ละตัวที่ไม่ซ้ำกันและสร้างให้ที่แตกต่างกัน."ซอมบี้เป็นแบรนด์ใหม่ของไอศครีมแช่แข็งจากผู้ผลิตไอศครีมของ     

วันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

สรุปผลการศึกษาครั้งที่ 12 ( 11 พฤศจิกายน 2557 )ศึกษาข้อมูลได้ที่นี่https://sites.google.com/site/rdichandra2013/
อาจารย์ได้บอกโจทย์ในการทำงานต้องเป็นคู่แข่งของจังหวัดชัยนาถโดยเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวให้นักศึกษาดาวโหลดปบบฟอร์มวิจัยโดยให้นักศึกษาทำตามแบบฟอร์มกระบวนการทำงาน MGO ไม่หวังผลกำไรหลักการและเหตุผลให้สอดคล้องกับการทำงานข้อมูลเกี่ยวกับการทำทีสิตดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันเกษมและเข้าไปที่วบรายได้นักศึกษา R&D หาดูว่าเราเป็นวิจัยประเภทไหนโดยดูตามแบบฟอร์มต้องมีองค์ประกอบตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์ต่างๆ1)ประธานงานของเราเอง2)กิริยาการออกแบบ3)กรรมออกแบบให้กับใครVPET
V  = ตัวแปรที่จะศึกษา ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม
P  =  ประชากรที่จะศึกษาตามหลักประชากรศาสตร์
A =  พื้นที่/ขอบเขตที่จะศึกษา
T =   เวลาในการใส่รายละเอียดในสิ้นค้าควรระบุชื่อผู้ผลิตและชื่อบริษัทผู้จัดจำหน่ายให้ชัดเจนการเขียนอ้างอิงแหล่งที่มาควรนำมา3บรรทัดและใส่เครื่องหมายคำพูด""นอกเหนือจากนั้นควรจะสรุปเอาเองไปศึกษาจากหนังซือ สื่อออนไลน์ สำรวจ หาบทความอาจารย์ได้ให้เขียนชื่อโครงการที่จะวิจัยเเละจุดประสงค์
งานที่ได้นำเสนออาจารย์โดยสรุปมาเป็นมูดบอร์ด
วันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

สรุปผลการศึกษาครั้งที่ 11 ( 3 พฤศจิกายน 2557 )

การออกแบบอัตลักษณ์และกราฟฟิกบนบรรจุภัณฑ์ของร้านตนเองภายใต้แบรนด์ ภาดี (PADEE)
การนำเสนองานต่อสัปดาห์ mood board แบบสรุปความคิดที่ทำมาเพื่อนำเสนอเป็นแบรนด์ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมเพื่อความงามสำหรับผู้หญิงโดยมีสวนผสมเกี่ยวกับธรรมชาติคือดอกอัญชันเพื่อผมที่ดูเงางามเป็นธรรมชาติจึงออกแบบแบรนด์ที่มีส่วนประกอบของเส้นผมมาประกอบการตั้งค่าสีในการพิมพ์

RGB มีแนวคิดมาจากการผสมแสงของแม่สีแสงทั้ง 3 สีเข้าด้วยกัน คือ แดง (RED) เขียว (GREEN) และน้ำเงิน (BLUE) ซึ่งเมื่อผสมกันจะทำให้เกิดสีจำนวนมากและเมื่อนำมารวมกันที่ความเข้มสูงสุดจะได้สีขาว ส่วนใหญ่การใช้สีลักษณะนี้จะใช้ในอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับแสง เช่นจอภาพ กล้องดิจิตอล เป็นต้น
แม่สีแสงสว่างหรือแม่สีทางฟิสิกส์ (RGB)
หมายถึง แม่สีที่เกิดจากแสงของดวงอาทิตย์ และแสงของไฟฟ้า ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษชื่อ เซอร์ ไอแซก นิวตัน ได้ค้นพบทฤษฎีของแสงในอากาศ โดยมีแม่สีแสงสว่าง 3 สี คือ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงินคราม และเมื่อนำเอาแม่สีทั้ง 3 สีมาประสานกันจะเกิดเป็นสีขาว
ระบบสี CMYK เป็นระบบสีที่ใช้กับเครื่องพิมพ์ CMYK ย่อมาจาก cyan (ฟ้าอมเขียว) magenta (แดงอมม่วง) yellow (เหลือง) key (ดำ) ซึ่งเป็นชื่อสีที่นำมาใช้ การผสมสีทั้งสี่นี้ จะทำให้เกิดสีได้อีกหลายร้อยสี นำมาใช้ในการพิมพ์สีต่าง ๆ ซึ่งปกติการเลือกใช้สีนั้น จะมีด้วยกันอยู่ 2 แบบคือ CMYK และ RGB สามารถแบ่งแยกประเภทการใช้งานได้ง่ายๆ นั้นก็คือ ถ้าเป็นสีที่ต้องพิมพ์ออกมา ไม่ว่าจะพิมพ์ในรูปแบบใดก็ตาม จะต้องใช้ค่าสีของ CMYK แต่ถ้าต้องการสีที่แสดงผลออกทางหน้าจอ ก็จะเืลือกใช้ RGB เท่านั้น ซึ่งหลักการดังกล่าว ในปัจจุบัน ยังมีผู้มีความเข้าใจในส่วนนี้น้อยมาก เนื่องจากว่า นักออกแบบมือสมัครเล่น หรือ มือใหม่ เวลาต้องการจะทำงานประเภทสิ่งพิมพ์ ก็มักตั้งค่าสีเป็น RGB เพราะว่าค่าสีดังกล่าวสีสดกว่า แต่เมื่อสั่งพิมพ์แล้ว ทำให้ค่าสีที่ออกมาผิดเพี้ยน มากหรือน้อย ก็ขึ้นอยู่กับสีที่เลือก เช่น เลือกสีแดง อาจจะได้สีชมพู เหลือสีม่วง อาจจะได้สีน้ำเงิน ดังนั้นผู้ที่ใช้โหมดสีควรจะทำความเข้าใจของงานให้มาก เพื่องานที่ออกมาจะได้ค่าสีที่ตรงกับความต้องการ
ศึกษาข้อมูลได้จากhttp://payu3399.blogspot.com
แจ้งให้ทราบ
- วันที่ 24 มีการสอบ
- สัปดาห์สุดท้ายของการเรียนการสอนา่งงานทุกอย่างทุกชิ้น
- 1 ธันวาคมแสดงงานกราฟฟิกบรรจุภัณฑ์เวลา 9.00น
- สอบออนไลน์เวลา 9.15 น.